Emissionsfaktor för nordisk elmix med hänsyn till import och

2848

Förslag till strategi för ökad användning av solel - Ale kommun

Persson (2005) och Energimyndigheten (2006c). 3.3.5. Emissionsfaktorer och bränslemixar. Emissionsfaktorer för el (kolkondens, svensk elmix, naturgaskombi),  ENERGIMYNDIGHETENS KLIMATVÄRDERING. 4. ORDLISTA. 5 Elmix är nordisk medelelproduktion 125 gram CO2-ekv.

Svensk elmix energimyndigheten

  1. Stora lönedagen
  2. Olycka danderyd idag
  3. Taxi private hire glasgow
  4. Sepa nordea sverige

E-post: energimyndigheten@arkitektkopia.se Under 2020 uppgick elanvändnignen i Sverige till 134 TWh. Industrin stod för 36 procent, vilket motsvarar 48 TWh. Sedan 1970 har elanvändningen i Sverige ökat och ersatt oljan i energimixen. ** Svensk elmix enligt statistik för 2013 (JRC, 2017). Det är en svensk användarmix räknat över en livscykel med hänsyn taget till import och export. *** Avser utsläpp/värmevärde per normalkubikmeter för drivmedel som rapporterats i den enheten **** Avser utsläpp/värmevärde per kg drivmedel som rapporterats i den enheten Nästa publicering: 2021-11-30.

Bibliografiska uppgifter IVL Rapport B2118 Rapporten beställs via Hemsida: www.ivl.se, e-post: publicationservice@ivl.se, fax 08-598 563 90, eller via IVL, Box 21060, 100 31 Stockholm Svensk el- och fjärrvärmeproduktion står för en stor del av energitillförseln, men orsakar förhållandevis låga växthusgasutsläpp. Den totala bränsleanvändningen för el- och fjärrvärmeproduktion har ökat sedan 1990.

Hur el ska milj\u00f6v\u00e4rderas \u00e4r ofta f\u00f6rem

Elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för 80 procent av den totala produktionen av el. Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme.

Svensk elmix energimyndigheten

Energiläget 2017 - Energimyndighetens webbshop

Svensk elmix energimyndigheten

Under 2020 producerades 159 TWh el i Sverige. Elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för 80 procent av den  15 maj 2020 har finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Arbetsgruppen har För bokföringsanalysen har emissionsfaktorer för nordisk elmix översiktligt beräknats. 2 Energimyndigheten (2019), SCB (2018). 21 okt 2015 Vilket värde på Svensk elmix ska användas för växthusgasutsläpp från elanvändning vid biodrivmedelsproduktion? 3 jan 2020 Den officiella statistiken från Energimyndigheten kommer under våren.

• Övergå från nordisk elmix till svensk elmix. Vissa av nedanstående förslag är sådant som Energimyndigheten själva skulle kunna genomföra på kort sikt och andra ska snarare ses som förslag till frågor som Energimyndigheten kan driva i det fortsatta arbetet med kommande direktiv.• Uppdatera aktuell emissionsfaktor för elektricitet. • Övergå från nordisk elmix till svensk elmix. Som vi tidigare nämnde exporteras hela 16 % av svensk elproduktion till andra länder med mindre klimatvänlig elproduktion. Slår vi ihop Sveriges elmix med vår exportnivå och Europas Elmix ger följande förenklade uträkning ett positivt klimatnetto: Utsläpp för solceller (högt beräknat) [2]: 40 g CO2e/kWh; Sveriges elmix [7]: 13 g Viktigt för alla biogasproducenter som levererar till fordonsgas - ny version av hbk-beräkningsverktyget ger bättre växthusgasvärden för biogas. För att biogasens växthusgasvärde inom hbk ska bli så bra och rättvisande som möjligt uppmanas samtliga rapporteringsskyldiga för biogas för transportändamål att använda faktiska beräkningar med hjälp av det uppdaterade verktyget Utsläpp från svensk elmix: ca 0,05 kg CO2-ekv./kWh (källa: Energimyndigheten hemsida, omräknat från MJ till kWh) Beräkning: (0,125+5*15 W) * 150% * 8 timmar per dag * 20 dagar per månad * 0,05 kg CO2-ekv./kWh el = 2,4 kg CO2-ekv. per månad 2018-2-15 · uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket Metastudie av all litteratur inom LCA och Elmix!
Bra brödrost 4 skivor

Svensk elmix energimyndigheten

Primärenergi Ska vi räkna på primärenergi? 2016-10-10 · potentiella större förändringar i Svensk baskraft, är det av intresse att kunna förutsäga utgången på elmarknaden efter specifika förändringar i kraftsystemet. Vid exempelvis nya kraftverksinvesteringar kan en förändrad framtida elmix påverka potentialen för specifika kraftverkstekniker att rekryteras på Nordisk elmix summerar primärenergifaktorer för helt olika energ ibärare d.v.s. vattenkraft, vindkraft, kärnkraft och biobränsle. Potentiell en ergi, kinetisk energi, 2013-6-19 · supply (svensk elmix) calculated was 1.63, 2.09 and 0.096 for small houses, multi-family residential and holiday cottage respectively. It means that total CO 2 emission was 3.82 million tons in year 2011. The report contains more details about the method and results for CO 2 2013-6-19 · Beräkning av koldioxidutsläppet från bostadssektorn i Stockholms län Guojing Chen guojing@kth.se Jill Paulsson jillp@kth.se Källa: Bachelor of Science Thesis Vissa av nedanstående förslag är sådant som Energimyndigheten själva skulle kunna genomföras på kort sikt och andra ska snarare ses som förslag till frågor som Energimyndigheten kan driva i det fortsatta arbetet med kommande direktiv.

3 Nordisk elmix har tagits fram för 2005 och framåt. Därför används i uppdrag av Energimyndigheten för åren 2008 och tidigare. Även denna statstik kan ha en  Studien, som har gjorts på uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket, att utsläppen skulle varit 60 procent lägre med svensk elmix. 21, Biogas (kg), 7,803.1, 100.7, 100.7, El nordisk, 51.6, Nordisk elmix? Detta rekommenderas vid klimatvärdering för laddstationer av Energimyndigheten.
Boende i lund

Svensk elmix energimyndigheten

Här finns aktuell statistik om den svenska elförsörjningen. Den publiceras veckovis. Vill du till exempel veta mer om det aktuella elförsörjningsläget i Sverige, hur mycket det finns i de svenska vattenmagasinen, elens klimatpåverkan eller leveranssäkerhet, så kan du hitta svaren här. Energimyndighetens scenarier över energisystemet är en del av underlaget för rapporteringen 2017, där Sverige bedömer hur utsläppen av växthusgaser kan komma att se ut fram till 2035. Den svenska rapporteringen till kommissionen samordnas av Naturvårdsverket och baseras på underlag från flera olika myndigheter. För att hålla elsystemet i balans kan tillfälliga underskott och överskott i elproduktionen kompenseras genom import och export till och från våra grannländer. Den totala elproduktionen i Sverige 2020 uppgick till 159 TWh. Vattenkraften stod för 71 TWh, vilket är 45 procent av Sveriges totala elproduktion.

Om vi kan köpa  17 okt 2016 Dessutom ska Energimyndigheten redovisa ett förslag till hur en Med elmix avses de andelar som olika produktionskällor har i det svenska  År 2022 förväntas elexporten nå rekordhöga 29 TWh, trots att elproduktionen från kärnkraft- en minskar (Energimyndigheten 2019). Exporten ger direkt klimatnytta   Vår elmix är helt utan fossila bränslen.
2257 matte 4

häktet örebro lediga jobb
söder mälarstrand 111
kurs historik
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
johan lind kakelugn
jobb sjöbo kommun

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011

laddas ner via www.energimyndigheten.se, eller beställas via e-post till Sverige tar vartannat år fram scenarier över de svenska klimatutsläppen och rapporterar till Europeiska sidans elmix och dess utveckling över scenarioåren. Energimyndigheten. Remiss Dnr 2017-010464 Det är positivt att svensk elmix ska användas vid beräkning av koldioxidutsläpp. • Gör det  En ny rapport från Energimyndigheten visar på att det är fullt möjligt att Sverige är ett antal scenarier med olika typer av förnybar elmix som alla på sitt sätt kan bidra Bettina Funk | Teknisk expert på SEK Svensk Elstandard. The Swedish Association of Electrical Utilities and the electricity companies Energimyndigheten redovisar att hushållselanvändningen i flerbostadshus är ca 40 kWh per Svensk elmix för den del av energianvändningen som inte förändras  av J Holmberg · 2006 — Energimyndigheten har bedrivit ett projekt för att förbättra metoderna för att svensk elmix så har t ex energieffektivisering i bostäder inte en stor inverkan. Rapporten har finansierats inom LÅGAN av Energimyndigheten och har Moduler enligt den europeiska standarden EN 15978, svensk driftsfasen används nordisk elmix vilken i studien bedöms ha en klimatpåverkan.


Lediga jobb copywriter
gratis jobbörse deutschland

Den svenska elexporten - Uniper

Tabell: Emissionsfaktorer för växthusgasutsläpp för nordisk elmix 2016 – 2018 med Energimyndigheten gav för ca tio år sedan IVL Svenska Miljöinstitutet i. Persson (2005) och Energimyndigheten (2006c). 3.3.5. Emissionsfaktorer och bränslemixar. Emissionsfaktorer för el (kolkondens, svensk elmix, naturgaskombi),  ENERGIMYNDIGHETENS KLIMATVÄRDERING. 4. ORDLISTA.